Inschrijven

Als u uw kind wilt aanmelden voor de peuteropvang of buitenschoolse opvang kunt u dit onderstaande aanmeldformulieren invullen en mailen naar Mariette ten Hof via info@smurfplanet.nl. Ook kunt u het aanmeldformulierprinten en opsturen per adres: Achter de molen 14, 7722 LS Hoonhorst.

Aanmeldformulier BSO Smurfplanet Hoonhorst
Aanmeldformulier BSO Smurfplanet Lierderholthuis
Aanmeldformulier POV de Smurfen Hoonhorst


Hebt u vragen over uw aanmelding, dan kunt u tijdens schooluren bellen naar 06-83564183 of mail uw vraag aan Mariette ten Hof via info@smurfplanet.nl.

Kennismaken

Voor plaatsing krijgt u een uitnodiging voor een plaatsingsgesprek om kennis te maken en afspraken te maken over het wennen van uw kind. U bespreekt dan samen allerlei zaken over uw kind. En maakt ook afspraken over de wenperiode. In overleg mag uw kind één of twee keer komen wennen, kinderen passen zich snel aan en voelen zich vaak snel thuis, mede dankzij de professionele aanpak van de medewerkers.

Plaatsing en wachttijd
Wij proberen uiteraard zo veel mogelijk tegemoet te komen aan uw voorkeur. Plaatsing gebeurt op grond van verschillende criteria (in willekeurige volgorde): volgorde van binnenkomst, beschikbare plaatsen, ingangsdatum en geboortedatum.

Op onze peuteropvang kunnen peuters terecht die geen bijzondere zorg nodig hebben. Is dit toch (tijdelijk) nodig, dan wordt bekeken of dit past binnen de grenzen van de mogelijkheden van de locatie én van het kind.

Plaatsing kan echter pas vanaf 2 jaar. Uw kind hoeft dan nog niet zindelijk te zijn.

Uitschrijven peuteropvang
Bij het beëindigen van deelname aan de speelgroep wordt er afscheid genomen van de 4-jarige peuter. Ze gaan dan naar de basisschool waar ze van tevoren al een aantal keren naar toe gaan om te wennen. Op hun laatste bezoek aan de peuteropvang wordt een afscheidsfeestje gevierd.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van de peuteropvang, kunt u de plaatsing opzeggen bij de peuterleidster. U dient rekening te houden met een opzegtermijn van 1 maand, beginnende op de 1ste van de maand. De kindplaats vervalt automatisch bij het bereiken van de 4de levensjaar van het kind. U hoeft de plaats dan niet op te zeggen.

De inschrijving van de basisschool moet u zelf verzorgen. De peuter wordt niet automatisch ingeschreven bij een basisschool!

unsplash